JANGAL
9 oktober 2021 – 29 januari 2022
Botkyrka konsthall

I utställningen Jangal flyttade skogens lekar och ritualer in i konsthallen. Det var en berättelse där konstnärerna ville lyfta in skogen i konstens rum och konsten ut i det offentliga rummet, som en början till ett samtal om klimat, gemensamhet och fantasins förmåga att tillsammans skapa något nytt.

 

Arkivmaterial från utställningen:

 

Vernissage: 9 oktober

I höstens utställning Jangal flyttar skogens lekar och ritualer in i konsthallen.Det är en berättelse att lyssna till med fötterna och uppleva med händerna.

I Jangal, konstens skog, rör vi oss efter kroppens minnen. Här finns älvbon, balansträd, klätterskulpturer och kojor som ljuder av poesi. Och med fantasins kraft kan vi föreställa oss andra världar och relationer, bortom den verklighet där endast människan står i centrum och där naturens resurser exploateras.

Konstnärsduon aghili/karlsson vill lyfta in skogen i konstens rum och konsten ut i det offentliga rummet, som en början till ett samtal om klimat, gemensamhet och fantasins förmåga att tillsammans skapa något nytt. En saga växer fram, och till våren spirar även konstens magi runt om i Fittja genom tusentals planterade krokusar som viskar utställningsbesökarnas namn.

Jangal tar avstamp i aghili/karlssons tidigare samarbeten med främst nordamerikanska aktivister och konstnärer som arbetar med klimat- och rättvisefrågor.

I Botkyrka konsthall välkomnas besökare in till en skog som direkt inspirerats av duons samarbete med lågstadieelever i Botkyrka. Barnen har bjudit in konstnärerna till lekar och delat med sig av hemligheter och tröstande samspel med grannskapets skogar.

aghili/karlsson är samarbetet mellan Nasim Aghili och Björn Karlsson. Deras gemensamma arbete för samman kollektiva processer, olika språk och erfarenheter för att skapa nya rum och gemenskaper. Verken, vars tematik ofta rör sig mellan olika former av exil, görs för och i det offentliga rummet, på scener, i konsthallar och i trädgårdar. De har under de senaste åren arbetat med internationella projekt utifrån radikal odling, civil olydnad och systerskapets estetik och deras verk har presenterats i länder som Sápmi, Mexico, Puerto Rico, USA och Frankrike.

Under 2021 har aghili/karlsson även en vistelse i Botkyrka konsthalls ateljéprogram Residence Botkyrka, där de odlar örter och bjuder in till teritualer vid lägenheten på Krögarvägen 26.

Konstprojektet Jangal får stöd av Kulturrådet genom Skapande skola.

Intervju med aghili/karlsson

 

Läs även intervju med konstnärerna i följande länk: https://www.botkyrkakonsthall.se/aghili-karlsson-i-residence-botkyrka/