Junior Residence: Grönt sommarläger

För första gången tar barnen plats i Fittja Open, med verk skapade under ett fyradagars läger i augusti. Under ledning av Kerstin Gezelius och Erik Annerborn har tolv personer i åldrarna 7-12 år skapat en rad fantastiska alster, både av och i naturen.

Fittja Open 2012 handlade om stadsodling, matperformances och miljöaktivism.

Konstverk utomhus på gräsmatta, konstverket gjordes av unga
Junior Residence.