Resa, Flytta, Fly

Temat ”Resa, flytta, fly” växte fram under året då många människor befann sig på flykt. En diskussion kring rörlighet och begränsningar, möjligheter och svårigheter utifrån egna erfarenheter tog form. Vem får, kan eller måste?

Resväskan som objekt blev även en metafor och yta för de enskilda verken att uttryckas på. Gruppen arbetade med både insidan och utsidan av resväskorna. Som en enhetlig form gjordes ett självporträtt på väskans ena utsida för att visa vem som berättade, men också för att visa att väskan var en del i ett större konstverk.

Projektet resulterade i en mobil och performativ utställning som reste runt till olika platser i Stockholm. Under konstfestivalen ”Fittja Open” den 12 september 2015, presenterade gruppen sina konstverk och de berättelser som dolde sig i resväskornas inre.

Adrian Corazza
Awesan Abdullah
Carla Ocampo
Lina Magendran
Melki Teymur
Robin Ahlström Hermansson


Junior Residence är en tre veckor lång konstvis­telse för unga Botkyrkabor som får möjlighet att utforska, experimentera och skapa ett eget kollektivt konstprojekt.

Ungdomarna i åldern 15-18 år söker jobbet genom kommunens feriepraktik, och genom en urvalsprocess med intervjuer väljs en grupp på ca sex personer ut. Konstnärliga ledare och pedagoger är: Saadia Hussain och Kerstin Gezelius.

Junior Residence är en tre veckor lång konstvis­telse för unga Botkyrkabor som får möjlighet att utforska, experimentera och skapa ett eget kollektivt konstprojekt.

Ungdomarna i åldern 15-18 år söker jobbet genom kommunens feriepraktik, och genom en urvalsprocess med intervjuer väljs en grupp på ca sex personer ut. Konstnärliga ledare och pedagoger är: Saadia Hussain och Kerstin Gezelius.

Vi lägger stor vikt vid att föra samman individer från olika delar i kommunen och med olika intressen och bakgrund, och ingen behöver ha någon tidigare kunskap kring konst, även om de flesta har någon form av kreativt skapande med sig.


Junior Residence är ett samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Botkyrka konsthall.