Vi spelar roll

Junior Residence 2016 hade som utgångspunkt var att skapa ett interaktivt konstverk som kunde aktiveras i det offentliga rummet. Vi började med att undersöka ”spelet” som idé och form. Genom rollspel och övningar testade vi spelets struktur och möjligheter.

Resultatet blev ett överdimensionerat brädspel med 140 konstnärligt utformade brickor i linoleum som lades ut på Fittja torg. Spelet gick inte ut på att komma först utan att samarbeta i grupper om minst 3 och tillsammans klara ett antal uppdrag och utmaningar som uppstod längs spelets bana.

”Vi spelar roll” aktiverades under Botkyrka konsthalls konstfestival & loppmarknad på Fittja torg den 17 september, och ingick även i utställningen ”Övergångar / Transitions” i Botkyrka konsthall, Tumba den 1 oktober 2016 – 31 januari 2017.

Alejandro Bustos
Amie Hannerkvist Jatta
Claudia Aguilar Castillo
Ivar Svensson
Pauline Wiman
Viktoria Ilyasson


Junior Residence är ett samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Botkyrka konsthall.