Civilkurage

Gruppen fick möjlighet att göra en inspirationsresa till Wanås skulpturpark för att möta konsten i en annan miljö och påbörja ett arbete utifrån temat ”civilkurage”. I ett alltmer intolerant och polariserat samhälle kan det vara svårt att offentligt uttrycka sin åsikt. Det kan behövas ett skydd eller en sköld för modet att berätta.

I Wanås mötte de koreografen Peter Mills och undersökte kroppens rörelser och relationer till omvärlden. Arbetet fortsatte i Fittja där gruppen producerade skulpturala verk i form av sköldar som förmedlade tankar om övervakningssamhället, likgiltighet och människans livsval.

Under Fittja mat & konst den 15 september 2018, gjorde gruppen ett performance på Fittja torg och vid Fittjakökets konstcontainrar.

Alia Hashimpor
Dorian Nymark
Fahad Sameer
Frida Yousef
Monika Diaz
Shokrullah Khorasani


Junior Residence är ett samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Botkyrka konsthall.