Junior Residence: Ovissheter

8 oktober – 14 januari 2023
Botkyrka konsthalls arkiv

Ovisshet är ett tema som präglar vår tid.

Oro och funderingar över vad som anses rätt och fel, att inte veta vad som är sant och falskt, alla utmaningar som världen står inför, och även en känsla av osäkerhet inför sig själv och andra. I Junior Residence utställning möter vi sex unga konstnärer som skapat verk utifrån egna erfarenheter och tankar som rör ovissheter.

Konstnärer: 
Linn Yu Bergström
Sara Husseini
Sara Abed Jaser
Luis Antonio Hernandes Valencia
Jamie Langkjär
Lina Alhassani

Junior Residence en tre veckor lång konstvistelse för unga Botkyrkabor som får experimentera och uttrycka sig genom konsten. Ett samarbete mellan Botkyrka konsthall och Mångkulturellt centrum i Fittja.