Kreativa Adobekurser för unga

Under hösten håller Botkyrka konsthall tre gratiskurser för unga vuxna i tre kreativa dataprogram. Datorprogrammen är en nödvändning del i yrken som designer, arkitekt, illustratör, kommunikatör och producent.

Vi kommer att gå igenom varje program under två dagar.

Kursen lär en grunderna och enklare tillämpning. Känner du till programmen sen innan, ta med egen dator och så utgår vi från vart du befinner dig.

Gästlärare:
Magnus Fredriksen, bokformgivare, illustratör och lärare på Forsbergsskolan.

Ruhani, frilands illustratör, pedagog och konstnär.

Photoshop, 10-11e oktober, kl. 13–16

InDesign, 17-18e oktober, kl. 13–16

Illustrator, 24-25e oktober, kl. 13–16


Anmälan till mikael.nystrom@botkyrka.se.

Anmälan är bindande och behöver vara inne senast 6e oktober.

Skriv namn, ålder, mobilnummer och vilket kurstillfälle ni vill gå.

Gratis för unga vuxna, 15-26 år. Boende i Botkyrka kommun och medlemmar i Färgsättarna.

Kursen genomförs med stöd av Kreativa fonden i Botkyrka kommun.