Northern Comfort

Mattias Åkesons konstprojekt i bokform är en artist’s book som undersöker konsumtion som regional identitet och politisk strategi. Men också relationen mellan marknad och samhälle. 

Boken har formen av en antologi där texterna är insprängda i det pågående, oändliga, fotobaserade arbetet ”At the Gates” av Mattias Åkeson. Medverkande skribenter är Josefina Syssner, forskare vid Linköpings universitet, Ove Skarpenes, forskare vid universitetet i Bergen och skribenten och curatorn Niklas Östholm.

Texterna ”Vem vill bli konsument?”,  ”Kunst, performativitet og ideen om det perfekte markedet” och ”Vid larmbågarna” är på svenska/norska och engelska.

”I Northern Comfort intresserar jag mig för shoppingcentret som plats, varornas dragningskraft, men också det stora perspektivet med shopping som en viktig del av marknadsföringen av kommuner”,  Mattias Åkeson, konstnär och redaktör.