PowerLandscapes

En samling forskartexter som behandlar frågeställningar kring miljö, samhälle och vetenskapens roll, med Utställningen Odla! Den Blå Planeten, som utgångspunkt.

Innehåll
-Förord, Po Hagström
-Att blicka ut och se sig själv, Linda Soneryd
-Climate capitalism entering the development agenda of Finland?, Otto Bruun & Mira Käkönen
-Möjligheter och utmaningar för hållbar konsumtion: Fokus på miljömärkning, Magnus Boström & Mikael Klintman
-Klimatfrågan och individualiserat ansvar, Linda Soneryd & Ylva Uggla
-Vetenskap för kontroll eller för välgrundad förståelse?, Johan Hedrén.

Redaktör: Linda Soneryd