Mörk materia

Våren 2015 öppnades med grupputställningen Mörk materia. Utställningen ville maximera och belysa ett slags ”mörk materia” – må det så vara psykologiskt, andligt, politiskt eller naturvetenskapligt. Inom vetenskapen pågår ett intensivt arbete med att observera och förklara den materia och energi som universum till allra största del består av. Mörk energi och mörk materia är fortfarande ett mysterium som gäckar och inspirerar fysiker världen över.  

Människan har i alla tider sökt kunskap om hennes plats i världen och i universum, något som manifesterats i myter och religioner. I utställningen Mörk materia träder konsten in och utforskar existentiella och kosmiska dimensioner genom alkemiska experiment, mytologiska berättelser och mysticism. Konstobjektet kan även ses som en metafor över vad ”mörk materia” kan vara.  

KONSTNÄRER:
Julia Adzuki, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Valeria Montti Colque, Johan Thurfjell, Cecilia Ömalm. 

CURATOR:
Joanna Sandell