Murder by Society

Lördag 13 november, kl 12-14
Botkyrka konsthall, Fittja.

Välkommen till ett performance och samtal med Sarasvati Shrestha och inbjudna deltagare.

Murder by Society kopplar an till Sarasvatis verk som visades i utställningen MAMI: AMA: MÖDRAR och efter samtalet (kl 15.30-17.30) sker releasen för post-utställningskatalogen i Fittjaköket.

Se programmet för releasen här: https://fb.me/e/XtVWDFJw

Pandemier, sjukdomar, diagnoser och för tidig död har tydliga samband mellan plats, sociala orättvisor och kollektiva trauman. Hur kan vi prata om hälsa och vägar framåt i ett samhälle som vilar på en historia av kolonialism och exploatering av både människor, djur och natur.

Medverkande:
• Fatuma Muhamed, Mamma från Järva, Projektledare och ansvarig för hälsoinformatörer på Transkulturellt Centrum.
• Jon Petter Stor, PhD Leg. Psykolog och forskare på Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet & Senter for samisk helseforskning, UiT – Norges Arktiske Universitet. Arbetar med fokus på urfolks och mäns hälsa och ett särskilt intresse för mental hälsa och suicid i Sápmi och Arktis.
• Cecilia Germain, Afrosvensk konstnär med särskilt intresse för frågor som rör folkhälsa.
• Anna Amazeen, Master i socialt arbete med psykoterapeutiskt vård för utsatta grupper, internationellt adopterad med fokus på rasifierings-trauma.
• Natte Hillerberg, ST Läkare i psykiatri, styrelseledamot och medgrundare av Läkare mot rasism.
Samtalet modereras av Sarasvati Shrestha, konstnär, trädgårdsmästare och pedagog som arbetar undersökande och ifrågasättande kring frågor som rör hälsa, värdesystem, språk, kunskapssyn och gränsdragningarna mellan natur och kultur.

 

Bild: Kristina Malla