När vi lever länge nog för att bli gamla och fria

Datum: 28 oktober-24 november 2022
Plats: Sergels torgs utomhusgalleri, övre plan Sergels torg

 

En utställning om det kollektiva traumat och sorgen efter en skjutning.

I samarbete med På Sergels torg visar Kollektiv Sorg en utställning i hjärtat av Stockholm. Utställningen är en reaktion på det beväpnade våld som präglar vårt avlånga land och skördar människoliv såväl som framtidstro.

Utställningen är curerad av konstnären Mini Davarasl och poeten Alexander Zadruzny, och tar avstamp i Kollektiv Sorgs kampanjarbete som synliggör och humaniserar de människor som lever mitt i det dödliga våldets förödelse. Medverkande poeter och berättare, är: Kamal El Masri, Nicolas Lunabba, Alexander Zadruzny, Faysa Idle och Dia Gaff. Porträtten är fotograferade av Nadine Flatt.

När vi lever länge nog för att bli gamla och fria” är ett utdrag från den större utställningen ”När vi inte längre kan gråta” som pågår i Botkyrka konsthall under höst/vinter, 8 oktober 2022 – 4 februari 2023.