National Urban Art 2021

Urban Konst vid Göteborgs Konsthall, ArtStreetHbg i Helsingborg, Urban Konst vid Botkyrka Konsthall och förlaget Dokument Press kallar till ett andra möte för organisationer, verksamheter och aktörer som arbetar producerande och/eller främjande inom det urbana konstfältet. 

NUAN är det första nationella återkommande sammanhanget för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom vårt verksamhetsområde, vilket är viktigt för att identifiera gemensamma utmaningar och skapa bättre förutsättningar för den urbana konstens utveckling på nationell, regional och lokal nivå. Avsikten med ett nationellt nätverk är att öka kunskapen inom fältet, identifiera gemensamma frågor, dela erfarenheter och stärka varandras verksamheter. NUAN initierades av Urban Konst vid Göteborgs Konsthall, Urban Konst vid Botkyrka Konsthall och förlaget Dokument Press år 2020, med syftet att ha kontinuerliga träffar med skiftande fokus och en organisationsgrupp som växer och förändras från år till år beroende på intresse och efterfrågan.

 

Sprid gärna denna inbjudan vidare till andra aktörer som kan vara intresserade!

Vid frågor kontakta Daniel Terres vid Urban Konst (Göteborgs Konsthall) på e-post daniel.terres@kultur.goteborg.se eller telefon 0702-705045

 

Program  09:00-12:30

Intro
09:00–9:15 Teknikcheck

09:15-9:30 Upplägget för NUAN 2021


Presentationer

09:40-10:00  Presentation av forskaren Hanna Borgblad: När graffiti blir till varor – en förhandling mellan autenticitet och legitimitet 
10:00-10:20 Presentation av konstnären Saadia Hussain
10:20-10:30 Paus
10:30-10:50 Presentation av forskaren Javier Abarca (Spanien), Street art and institutional murals
10:50-11:05 Presentation av Amanda Ferrada och C. Grace Chang som berättar om pågående arbete med Konst Detox, ett kollektivt nätverk för museum/institutionsarbetare som är POC.
11:05-11:30 Korta presentationer/showcases (5 min)
11: 30-11:35 Paus
11:35-12:00 Diskussion i små grupper.
12:00-12:30 Summering från varje grupp (5 min. per deltagare att summera)

Under de senaste åren har gatukonst och graffiti fått ett visst erkännande som konstform i många kommuner. Detta har bland annat skett genom institutionella praktiker och en växande konstmarknad (i form av bl.a. gatukonstfestivaler), oftast som en del av städernas varumärkesarbete.

Frågeställningar:

A.   När både graffitins och gatukonstens estetik cirkulerar i nya rum och sammanhang,  vad finns då för gränsdragningar mellan kommersiella och konstnärliga uppdrag? Vad innebär dessa olika situationer för konsten, konstnärer och producenter?

B.    Hur kan vi garantera etableringen och fortsättningen av NUAN? Vilken typ av infrastruktur krävs?

 

Medverkande 

Hanna Borgblad disputerade 2019 vid Handelshögskolan med avhandlingen Exchangification of art: transforming street art into market products. Avhandlingen handlar om vad som sker i praktiken när graffiti och gatukonst kommersialiseras. Borgblad arbetar som utredare och analytiker på Myndigheten för Kulturanalys. 

Saadia Hussain är utbildad på Konstfack i Stockholm och på National College of Arts i Lahore, Pakistan. Hussain är verksam som konstnär och konstpedagog.

Amanda Ferrada är projektledare och koordinator för uppsökande arbete på Grafikens hus i Södertälje. Ferrada har bland annat varit extern rådgivare för Statens Konstråd, sitter i styrelsen för Kultwatch och arbetar som frilansande kulturskribent.

C. Grace Chang är en konstnär, författare, redaktör för Sine Theta Mag och kurator på Skånes konstförening. Chang är från New Jersey och bosatt i Malmö, Sverige.

Javier Abarca är verksam som oberoende forskare inom graffiti och urban konst. Han doktorerade vid Facultad de Bellas Artes på Universidad Complutense de Madrid. Sedan 2008 publicerar han på den digitala platformen Urbanario.es och är grundare av förlaget Unlock och Tag Conference.

 

Årets arrangörer

Urban Konst har funnits sedan slutet av 2015 och är sedan mitten av 2017 en del av Göteborgs Konsthall. Tidigare har arbetet varit riktat mot nolltoleransen mot graffiti, men den urbana estetiken har på senare tid legitimerats lokalt genom konstmarknaden och institutionella praktiker. Verksamheten utgår från en helhetssyn på urban kultur som praktik såväl som estetik, vilket möjliggör ett kritiskt förhållningssätt till begreppen konst och urban konst. Idag arbetar verksamheten i spänningsfältet mellan samtida, offentliga och urbana uttryck.

Dokument Press är ett svenskt bokförlag grundat 2000 som verkar internationellt. Dokument Press publicerar och distribuerar böcker över hela världen med fokus på urban kultur och visuella stadsuttryck inom konst, foto, musik, mode och film. Förlagets publicering resulterar i boktitlar som når stor publik och påverkar samhällsdiskursen. Dokument Press utför bokproduktionsuppdrag för kunder och arbetar kunskapsspridande om graffiti och den allmänna platsen genom att kurera utställningar och gatukonstrelaterade projekt, ge föreläsningar och workshops både i Sverige och utomlands.

Botkyrka konsthall är en plats för samtidskonst i Fittja, norra Botkyrka. De delar nya lokaler med Fittja bibliotek och verkar för att vara en del av lokalsamhället samtidigt som de knyter an till ett större konstfält. Urban konst inom Botkyrka konsthall är ett samlingsbegrepp för deltagande i de många visuella uttryck som samlas i kommunen. Urban konst i Botkyrka konsthall vill skapa möjligheter och plats för alla att utöva kreativitet, med fokus på unga vuxna. Urban konst är en självklar del i Botkyrka konsthalls program men även delaktigt på en nationell nivå.

ArtStreetHbg är ett initiativ av staden för att skapa en trygg stadsmiljö, tillgängliggöra konst för alla men också för att sätta färg på staden och utveckla gatukonstscenen. Varje år bjuds det in konstnärer från såväl Sverige som Europa och övriga världen. Under 2022 kommer ArtStreetHbg att fokusera på konstuttryck som utmanar kopplingen till det som traditionellt förknippas med gatukonsten, detta tillsammans med invånarna. ArtStreetHbg drivs av Helsingborg stad via bland annat Dunkers kulturhus.

Observera att träffen genomförs digitalt via Zoom 

Datum och tid: fredag 08 oktober, 2021

kl 9:00-12:30

Anmäl dig senast 06 oktober genom att registrera dig via följande länk: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtfumgqjMvG9KS0PsaHVppoVVbQaEcB6Cj?fbclid=IwAR2_f0mV6IuYUugWMYQSeJFNjZ04LH3jliLc1JMowjA_8RaDHv_y-UENMfA

Årets host: Urban Konst vid Göteborgs Konsthall, ArtStreetHbg i Helsingborg, Urban Konst vid Botkyrka Konsthall och förlaget Dokument Press.