No sun in sight

Robin Ahlström Hermanssons installation ”No Sun in Sight” bestod av fotografier och filmatiserad poesi. Verket vill spegla samhällets många nyanser, bortom en moraliserande blick.  

En utställning om kapital, samhällsstrukturer, mode och identitet, presenterat i mediet av vår mest samtida och digitala teknik i möte med vår mest traditionella. 

Robin fick stipendiet Drömdeg som kan sökas av unga Botkyrkabor.