ETT SAMARBETE MED FITTJAS JORD

Bjuder in deltagarna till att utforska marken vi går på, närmaste bestämt materialet lera, för att i slutändan skapa ett kollektivt keramiskt verk.

VAD?
Det explorativa konstprojektet Alby-Hjulsta Pilgrimage letar efter 15 konstnärer och kulturarbetare från Botkyrka som vill delta i projektet Ett Samarbete med Fittjas Jord. En workshop med lokal lera, som är den första delen av en pilgrimsfärd vilken ska koppla ihop två Stockholmsförorter; Alby och Hjulsta under 2021.

I Fittja ska vi tillsammans utforska marken vi går på genom att promenera tillsammans, leta efter och gräva upp lera. Workshopen är i två delar. Under den första delen vandrar vi till ett område där vi kan samla lera. Under den andra delen kommer vi att bearbeta leran och använda den för att tillsammans skapa ett kollektivt konstverk.

Under arbetets gång kommer råmaterialet vi hittar utomhus, leran, att bearbetas så att den kan användas för att arbeta och skulptera med.

Under workshop-tillfällena kommer vi även att få ta del av föredrag och presentationer av experter på lokalområdet och dess historia

Vi avslutar den sista workshopen med en gratis vegansk grill för alla deltagare.

 

NÄR OCH VAR?
Workshop nr.1 / Hitta lera i landskapet och presentationer (2 dagar)
Lördag den 5/9 10.00-17.00
Söndag den 6/9 10.00-17.00

Workshop nr.2 / Skapa en kollektiv skulptur. (2 dagar)
Lördag den 19/9 10.00-17.00
Söndag den 20/9 10.00-17.00

 

FÖR VEM?
Deltagarna bör ha intresse för Botkyrka som plats, och lera som material.
Ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med lera behövs.
Gruppen kommer att vara liten eftersom vi vill följa myndigheternas riktlinjer kring social distansering och även uppmuntra till en livlig diskussion.

Språk: svenska.
Workshopen är gratis.

HUR GÅR ANSÖKAN TILL?
Skriv ett kort brev till oss där du berättar vem du är, varför du är intresserad av projektet och vad du vill få ut av det, dina förväntningar.

Skriv också ifall du har möjlighet att delta under båda workshop-tillfällena eller om du bara kan vara med vid ett av dem. Vi föredrar om du är med vid samtliga tillfällen.

Skicka din ansökan senast den 15 augusti 2020. De utvalda deltagarna kommer att informeras senast den 30 augusti 2020. För anmälan eller övriga frågor, skicka ett mail till opencall@albyhjulstapilgrimage.com