Open Call: konstinköp till Botkyrka kommun

Nu köper vi in konst från verksamma konstnärer bosatta i Botkyrka!

Skicka in en ansökan med förslag på 1-3 konstverk senast den 1 november, 2022.


Så här gör du:

 1. Ta bra högupplösta bilder på varje konstverk som du vill föreslå till konstinköp, och numrera bilderna. Ett konstverk kan bestå av flera delar.
 2. Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter och en kort presentation av dig som konstnär. Du kan även skapa ett eget dokument med samma information.
 3. Fyll i information om konstverken: titel, teknik, mått och årtal, samt om det finns några krav på montering.
 4. Skriv även en prissättning för konstverken (max 20 000 kr exkl. moms).
 5. Skicka in ansökan med e-post till botkyrkakonsthall@botkyrka.se

  Formulär PDF: OPENCALL_FORMULÄR_KONSTSAMLING
   

  FORMULÄR Word DOC

OBS! Det går även att lämna in ansökan + utskrivna bilder till oss direkt i konsthallen. Lägga alla dokument i ett kuvert och ge det till någon av våra konsthallsvärdar.

Urval och beslut kring vilka konstverk som köps in görs av en referensgrupp som består av yrkesverksamma experter inom fältet för bildkonst och form.

Besked om beslut meddelas via e-post senast den 30 november.

Om Botkyrkas konstsamling

Botkyrka konsthall gör i år konstinköp för 200 000 kr till kommunens konstsamling, varav 100 000 kr är avsatta för inköp av konstnärer bosatta i Botkyrka.

Konstsamlingen är en del av vårt gemensamma kulturarv och placeras ut i kommunens många olika verksamheter och offentliga rum. Konstverken kan även komma att ställas ut i Botkyrka konsthall eller lånas ut till andra konstinstitutioner.

Konstsamlingen innefattar i dag ca 1050 konstverk varav de flesta är utplacerade på skolor, i vårdmiljöer, bibliotek och andra offentliga miljöer. De första inköpen gjordes under sjuttiotalet och idag består av många olika tekniker som måleri, fotografi, installation, keramik, video och mycket mer.

Konstsamlingen speglar konstverksamheten i kommunen från tidigt sjuttiotal till i dag.

Läs även om vårt arbete med den offentliga konsten i Botkyrka här.