Invigning av verket ”Paper Cut - Fittjatorget ligger på andra sidan”.

Välkommen på invigning av verket ”Paper Cut – Fittjatorget ligger på andra sidan”.

Ett verk som skapades under sommarens arkitekturkollo i Botkyrka konsthall där barn och unga från Fittja, tillsammans med designkollektivet Disorder, utforskade Fittjas offentliga rum.

Verket är ett 10 meter långt draperi som innehåller fragment ifrån sommarens arbete i arkitekturkollot. Draperiet ska hänga i Botkyrka konsthalls entré till och med 16 januari 2023.

Varmt välkommen !