En kollektiv skulptur

Estetisk verksamhet är inte längre obligatoriskt för landets gymnasieelever – hur påverkar det konstscenen och möjligheterna att stimulera ett kreativt tänkande?

En Kollektiv Skulptur samlar tre terminer av YAPP i Botkyrka, ett samarbete mellan Kungliga Konsthögskolan, gymnasieskolor i Botkyrka, etablerade konstnärer och andra professionella. I publikationen medverkar alla deltagare i dokumentärt foto från workshoparna. Bland de åtta texterna som rör teman såsom konstnärliga samarbeten, kommunikation och utbildning finns utöver författare, konstteoretiker och organisationskonsulter både konststudenter och gymnasieelever representerade.

En Kollektiv Skulptur lanserades hösten 2012 med ett samtal kring de estetiska ämnenas roll i skolan.

Publikationen valdes ut att delta i utställningen Contemporary Collected i Tokyo.

Redaktörer: Sofia Wiberg och Katrin Behdjou Söderlund
Skribenter: Åsa Moberg, Inger Aspåker, Linus Nordensson Spångberg, Erik Annerborn, Caroline Malmström, Jojo Tuulikki Oinonen, Katja Aglert, Charlotte Bydler
Grafisk form: Parasto Backman
Foto: Gustav Almestål m fl