Residence Botkyrka: Cooking & Chatting

TRICKING | CHEATING | PLAYING | JOKING

Om att fråga ut och protestera mot institutioner inifrån.

School in Common bjuder in till en eftermiddag med matlagning och konstnärssamtal i Residence Botkyrkas kök. Konstnärerna Davide och Antoine berättar om deras arbete och den kommande utställningen ”Dissident Business” som öppnar på Candyland den 8 mars kl 17.

Davide och Antoine samarbetar kring rumsliga och performativa handlingar som äger rum i, det de kallar, icke-platser inom institutioner. De tar sig an platser som annars står tomma, och gör om dem till rum för experiment, lek och protest. Genom att använda en kamoflagestrategi döljer de sin agenda att ta över platser för sitt arbete med att rubba institutioners gränser inifrån.

Davide-Christelle Sanvee (f. 1993, Schweiz/Togo) är en performance-konstnär som arbetar med rumsligheter och scenuppsättningar.

Antoine Guay (f. 1989, Frankrike) är en inredningsarkitekt som arbetar med att omdefiniera redan existerande platser.

School in Common är en självorganiserande skola för studier, lärande och att vara i gemenskap, med bas i Stockholm och Utrecht.

Läs om hela eventet här. https://www.facebook.com/events/2606055759409534/

////////

ENGLISH

Cooking & Chatting with Davide Christelle Sanvee & Antoine Guay

Wednesday 6 March, 13.00-16.00, Residence Botkyrka, Krögarvägen 26.

TRICKING | CHEATING | PLAYING | JOKING

Collective cooking & artist talk with Davide Christelle Sanvee, Antoine Guay and School in Common

On interrogating and protesting the institution from within.

Come cook & chat with artists Davide Christelle Sanvee and Antoine Guay and Alen Ksoll from School in Common at Residence Botkyrka on Wednesday, 6 March at 13:00! Together we will prepare some food, chat, drink, laugh and share references. Davide & Antoine will talk about their practice, and the upcoming exhibition Dissident Business, opening at Candyland on 8 March at 17:00.

Sanvee and Guay collaborate on spatial and performative interventions. Inhabiting what they call the ‘non-spaces’ of institutions, they work in those spaces otherwise left unused opening them up for experiment, protest and play. By using a strategy of camouflage, they obscure their work to claim a space for practices that destabilize the institutions borders from within.

Davide-Christelle Sanvee (1993, CH-TG) is a performance artist who focuses on spaces and staging. Investigating public space, she hunts for architectural, behavioural and gestural elements to create scenographies that fully surround his spectators. In order to activate these new spaces Sanvee uses fictitious elements and performative actions built around political and social realities.

Antoine Guay Antoine Guay (1989, FR) is an interior architect who focuses on redefining existing spaces. His main interest is to concentrate on how subversion and alternative appropriation of space is organised and – as a result – forces the public sphere to redefine itself. This has led Antoine to focus on practices, rituals and self-defined limits taking place in forgotten territories.

School in Common is a self-organized school for studying, learning and being in common, based in Stockholm (SE) and Utrecht (NL) http://schoolincommon.nu/

This artist talk is presented in the context of the exhibition Dissident Business on view at Candyland, 8 – 24 March 2019. Dissident business is a visual moment in School in Common’s ongoing publishing project a school (is a school, is a pamphlet) which asks the what, how and for whom? on alternative and critical school projects.