Satellitstaden

Ett konstprojekt som använde sig av de boendes paraboler för att sätta färg på dem. I projektet studerades parabolernas och transnationella TV:ns betydelse i vardagslivet i Fittja och hur fenomenet påverkar de boendes kulturella tillhörighet till hemlandet, Sverige, världen och inte minst till varandra.

Satellitstaden var en offentlig installation längs Krögarvägen som berodde helt och hållet på invånares deltagande. 65 familjer deltog i projektet och satte färg på sin parabol.

 I processen har dessa 65 familjer intervjuats och dessa forskningsresultat är sammanlagda i projektets hemsida. 

Ett projekt av Isabel Löfgren, i samarbete med Erik Krikortz.

www.satellitstaden.tv

Residence Botkyrka: Ateljévistelse mars-april 2012

Utställning: Fittja Open 2011

Program & pedagogik:
– Workshop med ungdomar i Ungdomens Hus, november 2011
– Konstnärssamtal på Mångkulturellt centrum, feburari 2012
– Artist talk på Residence Botkyrka, april 2012
– Facebook: https://www.facebook.com/groups/satellitstaden/
– Interaktivt webbprojekt: http://www.satellitstaden.tv

Samarbete: Verdandi, Botkyrkabyggen, Mångkulturellt centrum, Botkyrka Konsthall, Ungdomens Hus.