Accessing Utopia: panelsamtal om aktivism

Accessing Utopia visades i utställningen Tredje rummet.
På den cirkulära installationen med fem monitorer visades intervjuer med unga svenska aktivister som varit drivande inom organisationer, som på olika sätt arbetat för större social jämlikhet och mot rasismens olika uttryck i samhället.

Bathutä arrangerade ett panelsamtal där några av aktivisterna som intervjuas i Accessing Utopia deltog, och utvecklade två centrala frågeställningar som lyfts i verket: 

När förvandlas aktivism till en vara?
Analys om att aktivismen genomgår en kulturell omvandling från gräsrotsaktiviteter till att vara handelsvara inom ett nyliberalt socialt och politiskt ramverk. Genom att kritiskt ta oss an globala och historiska fakta, vill vi hitta ett perspektiv som är relevant inom en svensk kontext, och i detta undersöka de olika institutionernas roll när det gäller att sprida och stödja aktivism. 

Vad är solidaritet i ojämlika samhällen?
Panelen undersökte hur solidaritetspolitik kan förstås i ett segregerat och ojämlikt samhälle. Medan solidaritet är en idé som ofta framställs som en nödvändighet för att övervinna social ojämlikhet, är det viktigt att kritiskt reflektera kring dess möjligheter och svårigheter i uppdelade samhällen. 

Paneldeltagare: Angelica Andersson, Emma Dominguez, Araia Ghirmai Sebhatu, Samuel Girma, Nachla Libre, Ailin Moaf Mirlashari, Rashid Musa.  

Samtalet modererades av Edda Manga (Mångkulturellt centrum) och Ove Sernhede (Göteborgs universitet). 

Bathutä är ett konstnärligt forskningssamarbete mellan René León-Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum och Behzad Khosravi-Noori, konstnär och forskare (PhD) vid Konstfack.