Samtal med Marnie Badham

Under hösten 2015 bjöd vi in till ett samtal med Dr. Marnie Badham (Australien) om sociala praktiker inom konsten och utvärderingens utmaningar. 

Marnie Badham är konstnär och curator med en doktorsavhandling inom det kulturpolitiska fält som ringar in utvärdering av kultur.  

Hur kan vi arbeta med utvärdering på ett sätt som är på konstens villkor? Marnie Badham har arbetat med ett treårigt researchprojekt av evaluering och estetik vid Australian Research Council som utmynnat i boken: Making Culture Count: The Politics of Cultural Measurement. 

Marnie gästade Residence Botkyrka november 2015.