SUPERFITTJA

Utställningen presenterade ett urval av arbeten från studenter på KTH Arkitekturskolan, som under ett år jobbade med olika projekt i och runt om Fittja.  

SUPERFITTJA är en dokumentation och presentation av arbeten, men främst en produktion av kunskap för att förstå den samtida staden och samtidigt föreställa sig vad framtidens mångfaldsstad skulle kunna vara.


“Fittja har som många andra stadsdelar från miljonprogrammet fått utstå hård kritik sedan sin tillblivelse, förutfattade meningar har format mycket av det vi tror oss förstå kring dessa platsers sociala liv, rumsliga organisation och arkitektoniska kvalitéer. 

Vår ambition har varit att nå en djupare kunskap om norra Botkyrka, och förhoppningsvis producera arbeten som möjliggör en bättre förståelse för de specifika villkor och möjligheter som sextio- och sjuttiotalens byggande erbjuder.” 

Remember the future 
Under våren 2014 undersökte Jakob Wiklander och Nils Sandström de parallella berättelser som finns om Fittja, både bilder inifrån och utifrån och vilken relation dessa har till den byggda miljön. Många berättelser som främst existerar utanför Fittja har haft ett ensidigt fokus, och gör att många av områdets specifika kvalitéer och möjligheter riskerar att förbises. 

Ansvariga lärare var Tor Lindstrand, Erik Wingquist, Anders Wilhelmsson, Karin Matz. 

CURATOR: Lärare och studenter på KTH Arkitekturskolan 

MED ARBETEN AV: Johan Alvfors, Mikael Andersson, Sofie Andersson, Erik Aspengren, Lenka Batovska, Jamie Britton, Siri Edling Helmers, Viktor Zapata Ekemark, Gusten Eriksson Hemström, Ragnar Eythorsson, Hillevi Gebring, Elsa Jannborg, Ali Kamoun, Jasmin Kok, Leo Kleine, Astrid Linnér, Jacob Persson, Johannes Plyhm, Nils Sandström, Jenny Schinkler, Clara Schubert, Rasmus Siimes, Elsa Smeds Johansson, Michaela Stasna, Hanna Syrén, Mathias Valcescini, Felicia Wahlborn, Rasmus Westman, Fredrik Widigs, Jakob Wiklander.  

SAMARBETE: KTH Arkitekturskolan