Svarta kroppar - En tyst föreläsning med Temi Odumosu.

En tyst föreläsning med Temi Odumosu,  konsthistoriker och forskare med bas i Köpenhamn. En 15 minuter lång visuell reflektion som undersöker hur människor med afrikanskt ursprung har representerats i Europas kulturella arkiv. Den belyser en lång historia av maktrelationer, reella och symboliska, och ringar in de stereotyper som färdats in i vår tid. 

Den belyser en lång historia av maktrelationer, reella och symboliska, och ringar in de stereotyper som färdats in i vår tid. Samtidigt visas exempel på aktivism och motbilder skapade av svarta samtidskonstnärer. Här används tystnaden som ett sätt att låta betraktaren själv avgöra hur innehållet ska förstås, och den ställer även frågan: vem är subjektet här?  

Temi Odumosu är konsthistoriker och forskare med bas i Köpenhamn. Under hösten och vintern 2016-2017 deltog hon i Residence Botkyrkas program ”Developing Nordic Cities” med stöd från Kulturkontakt Nord.

Läs mer: www.temiodumosu.com