The Rose That Grew From Concrete

”Did you hear about the rose that grew from a crack
in the concrete
Proving nature’s laws wrong it learned 2 walk
without having feet
Funny it seems, but by keeping its dreams
it learned 2 breathe fresh air
Long live the rose that grew from concrete
when no one else even cared!”
– Tupac Shakur

Välkommen till vernissage av utställningen The Rose That Grew From Concrete; en utställning med 10 unga konstnärer som behandlar frågor om queer kärlek, psykisk hälsa, könsidentitet och rasism.

Vernissage: 24 oktober, 17.00-21.00, Botkyrka konsthall.

Utställningen är curerad av producenten George Chamoun och tar avstamp i konstnärernas egna erfarenheter som unga HBTQ-personer som rasifieras. Vilka styrkor går att finna i de olika identiteterna? Och vilka utmaningar kan man stå inför i ett samhälle som är både rasistiskt och HBTQ-fientligt?

Medverkande konstnärer:
Afrang Nordlöf Malekian
April Lin
Fernando Torres
Hanna Böhm
Isabella Normark
Jon Ely Xiuming
Lasmi Belmar
Louise Helmfrid
Ruhani
Shahin Alipour

Utställningen pågår mellan den 24 oktober – 5 december i Botkyrka konsthall.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/766277153807747/

Foto: Fernando Torres