Tre Mellan Rum

Tre Mellan Rum är en utställning med tre konstnärer som tar sitt avstamp i tidsbegreppet. Samtliga konstnärer processar dåtiden när de omvandlar minnen, historiska händelser och naturmaterial så att det förflutna får en ny aktualitet och ett nytt perspektiv.

Stina Persson. Med handlingen i centrum tar sig Persson an livets existens och människans position i världsalltet. Människan lever i rymden, och kroppen består av dess partiklar. Genom undersökningar i material och miljö, nedbrytande och förnyelse formulerar Persson nya betydelser och definitioner. 

Linus Svensson. Minnesmålningen Moments undersöker hur vi kan närma oss tiden, våra minnen och den färg som minnena associeras till. I måleriet hittar Svensson en ingång till hur man kan skapa mening, ta omvägar och bli medveten om de rörelser som vi är en del av och som sker runt oss. 

Jenny Åkerlund. Undersökte genom närstudier olika perspektivförskjutningar och huruvida vi kan närma oss något som befinner sig i gränslandet mellan osynligt och synligt. I utställningen visades Åkerlunds verk Transmissions, en serie bestående av fyra tecknade reproduktioner av utskrifter.

Hur formulerar vi våra föreställningar? Vad har skett, vad kommer att ske och vad är konstruerat? Kanske tidsbegreppet främst står i relation till människans egen uppfattning om vad nutiden och existensen innebär. Det vi väljer att visa, spara och det vi väljer bort.

Utställningen curerades av Matilda Ekström, som en fristående del av hennes masterprojekt inom programmet Curating Art incl. Management and Law “ på Stockholms Universitet.

KONSTNÄRER:
Stina Persson
Linus Svensson
Jenny Åkerlund

CURATOR:
Matilda Ekström

SAMARBETEN:
Curating Art, masterprogrammet på
Stockholms universitet