Tid
Verksamhetsområde
Utställningar

Tredje rummet var en utställning som undersökte sambandet mellan plats, politik och poesi, och förde samman verk som relaterar till en samhällsutveckling i rörelse. Den tog avstamp i våra globaliserade och segregerade rum – där ungas röster sätter ord på erfarenheter av mellanförskap, där kulturer och språk möts och blir till nya. Här finns också ett motsägelsefullt tillstånd i att vara både innanför och utanför.

Tredje rummet inspirerades av Homi K Bhabhas begrepp “The Third Space” som beskriver en plats där kulturer influerar varandra och skapar nya identiteter.

Under utställningsperioden arrangerades samtal, workshops och programmet: When does activism become a commodity? & Whatis solidarity in unequal societies av Bathutäs.

Bathutäs senaste arbete Accessing Utopia är baserad på intervjuer med svenska aktivister som varit drivande inom organisationer som på olika sätt arbetat för större social jämlikhet och mot rasismens olika uttryck i samhället, ofta med bas i de mest socioekonomiskt utsatta stadsdelar i svenska städer.

Bathutäs är ett samarbetsprojekt av René León-Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum och Behzad Khosravi-Noori, konstnär och forskare (PhD) vid Konstfack

Studio nāvs installation Out of the body har sin utgångspunkt i ‘rörelse’ och författades genom tunnelbanans och endoskopets skeende. Out of the body är en rumslig gestaltning bestående av en videoinstallation och två ljudverk.

Studio nāv består av Carl Fransson och Thomas Paltiel. I sitt arbete utgår de från en kritisk rumslig praktik. På Botkyrka konsthall har de även skapat utställningens scenografi.

Alex Rodallec och Nabil Dorbane möttes i samarbetet Dubbelkultur som presenterade poesi och illustrationer, text och ljud där en mångfald av språk och röster gestaltade upplevelsen av ”förorten” i både Sverige och Frankrike: ”Vad är känslan av förorten? Ett fenomen som känns igen oavsett om det är i Frankrike eller Sverige. Områden som till stor del befolkas av en arbetar- och underklass med migrationsbakgrund. Vilka är bilderna som fastnat hos många av oss som vuxit upp på dessa platser? Vilka är ljuden och språken? Sorgen och glädjen? Vad är det vi har av att vara mellan platser, på gränser? Vilka är känslorna som färgar våra minnen?”

Alex Rodallec är poet, översättare och redaktör för Kultwatch och tidskriften DIN. Nabil Dorbane är illustratör, grafisk designer och graffitimålare.

Botkyrka konsthall har under de senaste åren samarbetat med de medverkande konstnärerna genom Residence Botkyrkas program i Fittja och projektet DIN som organiserades av föreningenOrten i Fokus.

Utställningen Tredje rummet var den sista utställningen som visades i våra gamla lokaler i Tumba.