Tumba, Martin Karlsson

I utställningen visades 77 verk av Martin Karlsson, 33 målningar och skisser av Sven Xet Erixson samt skulpturer och teckningar av barn från Botkyrka konsthalls ateljé. 

Samtliga verk föreställer miljöer i och kring Tumba sommaren 2008. Tillkomsten av samlingen och dess titel ”Tumba” har inspirerats av den välkända konstnären Sven X-et Erixsons (1899–1970) så kallade Tumbaverk. Det är målningar som han gjorde under 1920-talet och som anses vara viktiga vittnesskildringar av hur Tumba såg ut förr. ”I min uppdatering av konsten om Tumba möts moderna motiv av köpcentrets shoppare med mer tidlösa vyer från naturreservat eller den bevarade bruksmiljön. Det är ett möte som skedde i Tumba 2008 och där jag ville samla intryck från ett samtida Tumba; platsens historia, natur och kultur.  

Curatorer: Johanna Molvin och Joanna Sandell. 
Pedagog: Kerstin Gezelius