YAPP

Starten

Young Artist Production Program, eller YAPP som det förkortades, var ett samarbetsprojekt mellan Botkyrka konsthall, Kungliga Konsthögskolan och gymnasieskolor i Botkyrka. Konstprojektet startades för att sätta konstnärliga högskoleutbildningar på kartan för unga i kommunen och öka deltagandet inom samtidskonsten.

Initiativtagare var Katrin Behdjou Arshi som problematiserade faktum att få ungdomar från förorterna sökte till konstnärsskolorna och ville hitta ett sätt att tillgängliggöra en väg in i konstnärsyrket för fler.

I YAPP arbetade konsthögskolans studenter och gymnasieelever sida vid sida med ett gemensamt projekt. Det kunde vara en performance, en bok, installation, med mera. Förhoppningen var att intresset för konst skulle öka bland målgruppen.