Färgsättarna

Botkyrka konsthall har för avsikt att tillgängliggöra begreppet samtidskonst, sänka trösklar och skapa möjligheter för unga kreatörer och konstnärer att etablera en yrkesbana. Under många år har konsthallen verkat i denna riktning där kommunens invånare fått chansen att utbilda sig, medverka och driva diskussionen kring konst tillsammans med konsthallen.

Gruppen unga vuxna är en prioriterad grupp som konsthallen har etablerat kontakt med genom olika initiativ bla; Junior Residence, utställningen Konst-när, Färgsättarna och Ateljé BK En aktiv linje för att tillgängliggöra konst för flera målgrupper i kommunen.

Gruppen Färgsättarna skapades 2015 genom ett uppsökande arbete och innefattar åldersgruppen ung vuxen 16–25 år. Medlemmarna har ett eget intresse i skapande och kommer från hela kommunen. Flera bedriver egna praktiker, utbildar sig inom design, konst och pedagogik. Andra har deltagit i konsthallens verksamhet sen ung ålder.

Färgsättarna står på två ben, yrkeserfarenhet och mentorskap. Att erbjuda unga kreatörer jobb för att skapa yrkeserfarenhet och visa på den kreativa arbetsmarknad som existerar. Jobben utförs tillsammans med professionella handledare, för att skapa trygghet och säkerställa att individen genomför uppdraget.

Den andra delen är mentorskap och stöd. Vilka utbildningar finns för en kreatör? Vilka arvode är skäliga att ta? Kan kreativitet och skaparglädje ge ett jobb i framtiden?

Genom diskussion och praktiska moment som studiebesök, kontaktnät och handledning får individen stöd för att fortsätta sin kreativa bana utifrån sina egna förutsättningar.