Karsby Art - konstnärlig utsmyckning

Just nu pågår ett nytt utsmyckningsuppdrag i samband med renoveringen av idrottshallen till Karsby International School i Norsborg. Uppdraget är ett nytt projekt i sitt slag där kommunen låter unga konstnärer från Botkyrka driva och utföra arbetet i samarbete med Botkyrka konsthall. Utsmyckningen ska bli en permanent del av idrottshallen.

Karsby Art är ett steg i konsthallens ambition att vara en möjliggörare för icke etablerade konstnärer i ung ålder. För att stödja konstnärerna i projektet har två handledare rekryterats. Utöver det kommer Mikael Nyström från Botkyrka konsthall, att medverka som projektledare och handledare mellan de olika parter som är inblandade. Där även konsthallen står till förfogande med kompetens efter behov.

Vi har valt ut fyra konstnärer till att medverka. Krav för medverkan var att man ansökte med en motivering samt att man var medlem i gruppen Färgsättarna.

Konstnärer: Umaima Choudhary, Imaan Imaan, Aris Tsartsonis och Kimberly Cartes

På gång:

Arbetet med den offentliga konsten utgör en stor del av Botkyrka konsthalls verksamhet.
Här presenterar vi några av de projekt som är på gång.