Workshops

Färgsättarna har medverkat, anordnat och planerat workshops for barn och unga sedan starten. Kreativa sommar och vinteraktiviteter för unga i Botkyrka kommun. Oftast har det varit ungdomarna själva som har planerat och genomfört dessa workshops. Vikten av att vara en förebild, rättvis och inkluderande har alltid stått i fokus.

Ansiktsmålning och testa-på-graffiti är två återkommande aktiviteter.