Workshops

Färgsättarna har medverkat, anordnat och planerat workshops for barn och unga sen starten. Kreativa sommar och vinter aktiviteter för unga inom Botkyrka kommun. Oftast har det varit ungdomarna själva som har planerat och genomfört dessa workshops. Vikten av att vara en förebild, rättvis och inkluderande har alltid stått i fokus. Ansiktsmålning och testa-på-graffiti är två återkommande aktiviteter.