Musikhuset - ”Hjärta” MH

Områdesgruppen i Hallunda/Norsborg initierade detta medskapandeprojekt tillsammans med Färgsättarna 2016. Fokus var fasaden på fritidsgården Musikhuset (MH) och Karsby International School i Norsborg. Projektet hade två faser, ett tillsammans med unga på fritidsklubben Musikhuset och ett med elever och lärare i syslöjden på Karsby International School.

Allt material som skapades sparades digitalt och skrevs ut på metallskyltar. Den konstnärliga processen leddes av Färgsättarna samt alla workshops.