Frida Tebus

Titel: Opal, Tvärsnitt
Plats: Förskolan Opalen
Uppfört: 2021
Material: Terazzobetong och glas

Till förskolan Opalens innergård har Frida Tebus skapat ett konstverk som bland annat anspelar på Botkyrkas långa historia men också geologi. Skulpturen Opal, Tvärsnitt är inspirerad av både runstenar och ädelstenar och väcker betraktarens fantasi. Frida Tebus hade ett tydligt fokus på barnen som skulle möta konstverket varje dag och frågade sina egna barn i samma ålder vad de skulle vilja ha för konst. De svarade att konstverket borde vara drömskt och glittrigt, gärna i regnbågens alla färger. Det beskriver rätt väl den färdiga skulpturen som består av ett kluvet stenblock med glittrande glas insprängt i de två delarna.

”Opal har aldrig påträffats i Sverige men utifrån förskolans namn har jag i skulpturens form föreställt mig hur opal skulle kunna se ut om den hittades i Botkyrka. Skulpturerna är tänkta att efterlikna den lokala geologin genom ett kluvet granitblock, där snittytorna avslöjar opal i dess inre. Just så bildas ädelstenen i andra delar av världen.”