Grupper och bokningar

Vi erbjuder alla förskolor och skolor i Botkyrka att ta del av vårt program och besöka oss för guidade visningar och workshops.

Förskolan:

På ett lekfullt sätt visas några konstverk i syfte att väcka nyfikenhet och samtal med barnen. Vi skräddarsyr olika workshops utifrån aktuell utställning eller förskolans teman.


Grundskolan och gymnasiet:

Vi utgår från aktuell utställning och låter funderingar kring konstverken öppna upp för samtal och diskussion i efterföljande workshop.


SFI och vuxenutbildningar:

Vi använder konsten och det egna skapandet för att fördjupa oss i ett ämne, det ger oss möjligheten att diskutera vår samtid och oss själva.


Personal fortutbildningar:

Vi skräddarsyr utbildningar med olika tema där skapande och teori varvas och strävar efter att integrera dessa med skolans eller förskolans arbete. Tidigare utbildningar har till exempel handlat om arbetslagsutveckling, skapande för de minsta eller grundkurs i lera.

Frågor eller bokning

Kontakta Kerstin Gezelius, konstpedagog Botkyrka konsthall: kerstin.gezelius@botkyrka.se