Invigning av konstverket SUPER 8 i Falkbergsskolan

Eva Hild fick uppdraget att ta fram ett verk till skolan i slutet av 2019 och arbetade med verket utifrån förutsättningarna för platsen och det konstprogram som togs fram med representanter för skolan, elevråd, kommunens konstråd och Botkyrka konsthall.

Skulpturen SUPER 8 ska möta alla elever när de kommer på morgonen och när de går hem efter skoldagen. Det blir en spännande symbol eller riktmärke för skolan och närområdet i Tullinge.  Ord som ”kunskap”, ”framtid” och ”det moderna” har funnits med i samtalen om konstprojektet med konstnären.

Eva Hild , född 1966, är en svensk konstnär som arbetar med skulptur. Hennes skulpturer har organiska former och uttrycker rumslighet på olika sätt. De är både kraftfulla och sköra. Eva arbetar framför allt i material som keramik och metall.

Invigning ägde rum onsdag 21 december 2022 i Falkbergsskolan i Tullinge, Botkyrka.


Om verket:
Eva Hild, SUPER 8, 2022. Skulptur i rostfritt stål.

”Slinger, knut, trassel, sladd, samband, band, förhållande, sammanhang, flöde, styrka, mjukhet, flexibilitet, enhet, rörelse, rundgång, förbindelse, öppning. Reflekterande, speglande, genomsiktlig, tillgänglig, hålig, tålig…

SUPER 8 är en skulptural kropp som handlar om rörelse, flöde och öppningar.

Den sammanhängande rörformen kan ses som en tredimensionell teckning – formen är lika mycket luft och volym som den faktiska massan. Skulpturens loop består av en dubbelåtta – det finns ingen fram- eller baksida, ingen början och inget slut. Verket kopplar till filmens värld, både i namnet som anspelar på ett äldre filmformat och i formens rörelse och spegling. Den runda och öppna öglan kan ses som en inzoomning, ett öga, en lins. Filmremsan, eller sladden, åker runt och trasslar ihop sig. Det blanka materialet registrerar och fångar den föränderliga omgivningen. Kanske kan tankarna också gå till en loopande bergochdalbana – SUPER 8.” Eva Hild