Jennifer Forsberg

Titel: Bumling
Plats: Banslättsparken
Uppfört: 2022
Material: Bemålad aluminium

Banslättsparken ligger i centrala Tullinge och har genomgått en stor förändring och rustats upp utifrån ett fokus på universell utformning, vilket innebär att alla ska kunna ta del av utbudet, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön och bakgrund.

Konstnären Jennifer Forsbergs skulptur är delvis inspirerad av den omgivande naturen och hur barnen och andra besökare rör sig genom parken. Konstverket Bumling är placerad i en korsning i närheten av en lekplats och blir en spännande gestalt som säkert kan inspirera till barnens lekar.

”Vägkorsningar är spännande platser där det historiskt och metaforiskt sett ofta har hänt saker. Vägar korsas liksom berättelser, människor och ting. En figur av obestämd organisk form, en bumling, ett stycke natur, dundrar med be­stämda kliv på väg uppför backen, in i skogen, bort från samhället. Färgerna är höstligt röda och orangea om man ser den uppifrån backen, men gröna och gröngula när man ser den nerifrån.”

Så beskriver konstnären sitt verk som installerades under hösten 2022.