Konsthallen

I vårt stora utställningsrum möter du samtidskonsten i dess alla olika uttryck. Vi har ett par större utställningar varje år. Vårt utställningsprogram präglas av vårt ledord bredd och spets och vår ambition är att utställnings- och programverksamheten ska vara precis så mångfacetterad som den samtida konsten och samhället i stort.

Att skapa rum för möten och engagemang mellan både nationellt och internationellt verksamma aktörer och Botkyrkas konstliv är värdefullt och avgörande för att utveckla konstfältet såväl som samhället i stort. Genom att utställningarna präglas av en mångfald av uttryck och röster så blir konsten relevant för Botkyrkas invånare.

Det är alltid gratis att besöka oss och våra konsthallsvärdar visar gärna den aktuella utställningen.