Seniorer

I konstverkstan får vi även besök av kommunens seniorer från olika vård och omsorgsboende. De kommer i grupp till oss för att skapa efter olika teman tillsammans med våra konstpedagoger.

Vi erbjuder också kurser till personal som arbetar med seniorer i Botkyrkas vård- och omsorgsboenden.

Under Seniorveckan som Botkyrka kommun arrangerar är vi med och arrangerar aktiviteter för äldre.

För mer information om hur du kan besöka oss som grupp kontakta Kerstin Gezelius,
e-post: kerstin.gezelius@botkyrka.se tel:0708-861318.