Kulturens mamma

Kulturens mamma är en odlings- och mötesplats med fokus på ätliga växter på baksidan, utanför Botkyrka konsthalls verkstad och handlar om att skapa nya mötesplatser för konst och odling som en del av våra gemensamma ytor i bostadsområden. Kulturens mamma vill även öka förutsättningarna för barn att knyta an till platsen de bor på och därmed skapa en större förståelse för miljön och naturen som grunden till vår matproduktion och existens.

Under vår och sommar får barn i området prova på odling och under sensommar-höst skördar vi ur trädgården.

Kulturens mamma är ett initiativ av Sarasvati Shrestha (konstnär & trädgårdsmästare) och invigdes under sommaren 2020 i samband med utställningen MAMI : AMA : MÖDRAR.

Idén handlar om att skapa odlingsplatser som en del av våra gemensamma ytor i bostadsområden, och för barn att lära sig mer om att odla ätbara växter.

Hur är odlingen organiserad? Det finns ca 20 odlingslådor (pallkragar) i odlingen Kulturens Mamma. Några av dem har återkommande kryddväxter och jordgubbar, några andra har två förskolor i området odlat i, och ytterligare några lådor odlar vi i tillsammans i odlingsgruppen!

Vem får odla och skörda? I odlingsgruppen får vem som helst som är intresserad av odling vara med, barn och vuxna! Vi skördar tillsammans i slutet av augusti, och förhoppningsvis kan vi även laga mat i Fittjaköket med det vi har odlat.