Macarena Cerda

Barn- och ungdomsvetare med fokus på skapande. 


”Jag har under flera år utforskat olika uttrycksformer som bl.a. dans, musik, poesi, foto och film. Det har för mig fungerat som ett sätt att förstå vardagen och hur vi påverkas av våra handlingar och vår historia. De olika uttrycksformerna har stimulerat mig till förändring och att bryta tystnaden kring de orättvisor samhällsvåldet skapat i våra kroppar. 
 
Jag deltar i den kollektiva utställningen Mami : Ama : Mödrar med ett videoverk som heter ‘Mami’. Videoverket föddes från långa och djupa samtal mellan min mor och mig som handlade om hur livet passerar med tunga arbetstimmar, för lite sömn och förlorade drömmar. Ett försök mellan mor och dotter att förstå och läka sår som hårda och lågavlönade yrken orsakar oss. För att kunna ta tillbaka makten att erövra visioner och kärlek till sig själv. Det är en mycket intim verk men den vill ge uttryck för något större. Verket grundar sig i en läkningsceremoni som tillsammans med vardagliga rörliga bilder gestaltar min tolkning av min mammas relation till sig själv och samhället. Verket tar upp ämnen som fysisk och psykisk ohälsa, att äga sin framtid och mest av allt erövra sin egen stolthet.


 

Macarena Cerda är barn- och ungdomsvetare med fokus på skapande, baserad i Stockholm. Tidigare har hon arbetat med kollektiva uttryck med fokus på ungdomar, och unga vuxna från ekonomiskt utsatta områden. Hon är del av CerdaIdag där hon är initiativtagare och producent och skapare av talkshowen Snaaacket.

Foto: Sara Rad