Macarena Dusant

Konstvetare som arbetar med att skriva om konst och som redaktör i olika konstellationer. 
 
”Jag är inte konstnär utan deltar i detta kollektiva utställningsprojekt med en installation som ska resultera i en trycksak. Mitt deltagande heter ALTARE TILL VÅRA MIGRERADE MÖDRAR och installationen tar form av en klädlina där besökarna uppmanas till att lämna en hälsning, hyllning eller vittnesmål till sina mödrar som migrerat. Installationen berör frågor kring arbete, minnen, (o)synliggörande och migration. Det är en separatistisk installation. Besökaren får bidra till altaret om dens mamma – ami – mami har migrerat från ett annat land till Sverige. Altaret fungerar som ett utrymme för att lyfta och erkänna de migrerade mödrars livsvillkor och kamper som osynliggörs i samhälletFör vilka bevittnar deras liv i exil om inte barnen? Alla hälsningar, hyllningar och vittnesmål som besökarna bidrar med kommer sedan att samlas i en trycksak och publiceras hos Labyrint Press som är Botkyrka konsthalls bokförlag”. 
 
Installationen har tidigare genomförts under koreografen Paloma Madrids curatoriella process Vuestrxs cuerpxs, son vuestrx territorix (VCVT) som visades på WIP konsthall 2018.


 

Macarena Dusant är konstvetare och fristående textförfattare. Dusant intresserar sig för maktstrukturer, offentlighet och exkluderingmekanismer inom det västerländska konstfältet. Hon har publicerat sig i antologier och böcker, senast med konstnärsmonografin La Jardinera – Valeria Montti Colque (Dokument Press, 2017). Dusant har arbetat i flera år som redaktör och är ingår i den redaktionen för konst och intersektionell kulturanalys, Kultwatch.se. Hon är aktuell med publikationen Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält tillsammans med Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet Stockholm.