Rudy Loewe - På den här platsen / In this place

Månadens konstverk är ett konstinköp som tillhör Botkyrka kommuns konstsamling. I målningen ”På den här platsen” porträtteras platsen Fittja genom en väv av berättelser, möten och landskap. I processen intervjuade Rudy människor från området och ställt frågor som rör våra gemensamma rum och de gemenskaper vi formar tillsammans.

Verket ställdes ut 2019 i utställningen ”Härifrån”, den första i Botkyrka konsthalls nya lokaler i Fittja. Konsthallen syns i målningens övre högra hörn. I det nedre högra hörnet ser vi även Fittjaköket, Botkyrka konsthalls ombyggda containrar som under ett par år fungerade som en mötesplats i det offentliga rummet med fokus på konst och matlagning där vi också anordnade konstfestivaler och loppisar, bland mycket annat https://www.botkyrkakonsthall.se/evenemang/vis-eu-adhuc/. Rudy har även tagit med den utomhusugn som står kvar på platsen efter att Fittjaköket monterades ned i samband med att konsthallen öppnade i Fittja.

Rudy Loewe är en konstnär som arbetar med teckning, måleri och grafik. Historieberättandet är centralt i Rudys arbete. Genom att använda arkivmaterial och dokumentationer, vill hen lyfta de berättelser som sällan får den synlighet de förtjänar.

Rudy har en masterexamen i visuell kommunikation från Konstfack. Hen har varit en del av kollektivet Collective Creativity, en grupp konstnärer med gemensamt mål att skapa dialog och plats för queera, rasifierade konstnärer och svart konsthistoria. I Stockholm har Rudy utgjort en del av Brown Island, ett separatistiskt konstkollektiv i och utanför Konstfack format av rasifierade konstnärer.