Jacob Dahlgren, Togetherness

Jacob Dahlgren är ett välbekant namn inom svensk samtidskonst. Han har inte minst gjort sig ett namn genom att använda vardagliga föremål och abstrakta mönster i storskaliga, repetitiva verk som ofta bygger på en interaktion med betraktaren.

Till förskolan Vallmon i Norsborg har Jacob Dahlgren gjort konstverket Togetherness som invigdes under hösten 2020.

Dahlgren har gjort en mängd offentliga konstverk och flera av dessa kännetecknas av ett närmast lekfullt drag. Med starka färger och former skapar han skulpturer och installationer som inbjuder betraktaren till att närma sig verken fysiskt. Så är det också med verket Togetherness. Jacob Dahlgren beskriver själv sitt verk som en tredimensionell teckning och skulpturen, vars form för tankarna till en rörelse som ständigt pågår, är tänkt att användas av barnen i deras lekar. Titeln på verket kan också ses som en beskrivning av tanken bakom det; att tillsammans med andra upptäcka och använda skulpturen. Det är då konsten kommer till sin fulla rätt.

Så här beskriver han själv sitt arbete: ”I mitt konstnärskap finns det alltid ett element av det sociala. Mina abstrakta verk ska inte bara finnas till som en sluten form eller estetisk kommentar, de ska också få vara en plats för upptäckter.”

 

© Jacob Dahlgren / Bildupphovsrätt (2021) Foto: Hanna Ukura