Mandana Moghaddam, Vandrande ö I

I parken Fittjahöjden, bredvid Botkyrka konsthall, finns Mandana Moghaddams verk Vandrande ö I som invigdes under hösten 2020. Konstverket är ett enprocentsuppdrag som tillkom i samband med att Botkyrka kommun beslutat att rusta upp parken. Genom medborgardialoger fick Fittjaborna komma med förslag och önskemål kring den nya parken och det blev sedan vägledande för landskapsarkitekternas arbete. Målet var att skapa en mer tillgänglig och attraktiv park med plats för en mängd olika slags aktiviteter och mötesplatser och det sistnämnda var en viktig del i arbetet med konsten.

Konstverket består av två bänkar i betong med ett mönster som påminner om persiska mattor. Tillsammans skapar de en mötesplats att umgås på. Med skulpturerna skapar konstnären ett slags vardagsrum i den offentliga miljön som både väcker associationer till flykt och migration men också till drömmar om både det förflutna och framtiden. Verket kan ses som en koppling mellan kulturer och olika historier och erfarenheter.

Mandana Moghaddam är en iransk-svensk konstnär som arbetar med olika slags tekniker men med ett fokus på video och skulptur. Hon har gjort fler offentliga konstverk på andra platser i landet och en röd tråd i hennes konstnärskap är platsens historia och minnen.

 

© Mandana Moghaddam / Bildupphovsrätt (2021) Foto: Hanna Ukura