Marco Cueva

Titel: Väktarna
Plats: Hogslaby järnåldersby, Hågelbyparken
Uppfört: 2023
Material: Blå granit

På gradängtrappan intill det nya Ängshuset vid Hogslaby järnålders by inne i Hågelbyparken finns tre katter i blå granit. Skulpturgruppen med titeln Väktarna är skapad av konstnären Marco Cueva.

Väktarna är inspirerat av de skulpturer som ibland placerats utanför slott, tempel och andra viktiga byggnader för att man trodde att de skulle vakta och skydda platsen. Att konstnären har valt att arbeta med just katter bygger på en fascination för det faktum att de fortfarande är vilda djur som människan inte helt lyckats tämja, trots att de levt tillsammans med oss i tusentals år och funnits i de flesta kulturer. Katterna är därför ett universellt motiv som de flesta kan relatera till. På den här platsen blir skulpturerna en slags symbol för relationen mellan människan och naturen men också en påminnelse om att människor levt här sedan urminnes tider.