MAMI:AMA:MÖDRAR

 

MAMI : AMA : MÖDRAR är en kollektiv process där 9 olika konstnärer och kulturarbetare gått ihop för att skapa en utställning som belyser och gestaltar mödrarnas berättelser.

”Vi är barnen som bevittnat hur våra mödrars liv trasats sönder av en arbetsmarknad med låga löner och slitsamt kroppsarbete, mödrar som kastats ur systemet rakt in i fattigdom.

Deras liv är en spegling av ett ekonomiskt system som bygger på ojämlikhet vilket har bidragit till deras undergång. Som barn vill vi bryta den tystnad och isolering som omgärdat våra mödrars liv. Vi vill skriva in deras berättelser i historien och tala om de styrkor, omhändertaganden och kärleksförklaringar som rört sig i det tysta.”

Bland verken synliggörs de komplexa relationerna mellan mor och barn, vittnesmål till mödrar som bär på migrationens erfarenhet, och det ofta absurda i mötet med välfärdssamhällets olika system. Här får vi även ta del av intima berättelser från vardagen vilka varvas med berättelser som ekar genom generationer. I utställningen visas skulpturer, ljudverk, storskaliga och interaktiva installationer, video, ett deltagarbaserat textverk, måleri, performance, fotografi, onlineverk och en konstaktion.

Utställningen skapades i samarbete med Botkyrka konsthall, med vernissage den 29 augusti 2020 och visades fram till den 16 januari 2021.

Medverkande:

Macarena Dusant är konstvetare och fristående textförfattare. Dusant intresserar sig för maktstrukturer, offentlighet och exkluderingmekanismer inom det västerländska konstfältet. Hon har publicerat sig i antologier och böcker, senast med konstnärsmonografin La Jardinera – Valeria Montti Colque (Dokument Press, 2017). Dusant har arbetat i flera år som redaktör och är ingår i den redaktionen för konst och intersektionell kulturanalys, Kultwatch.se. Hon är aktuell med publikationen Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält tillsammans med Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet Stockholm.

Sarah Tawiah Svärd  driver Tawiah Art Curating&Consulting. Tawiah Svärd studerade sin masterutbildning på International Art Curating vid Stockholms universitet. Hon har arbetat som frilansande konstkurator sedan 2013, och har sedan 2010 arbetat på ett flertal privata och statliga plattformar för konst, både i Sverige och utomlands. Idag driver hon olika projekt, främst utifrån konceptet 3,5%, vilket är en reaktion mot vithetsnormen som råder inom den svenska samtidskonsten. Tawiah Svärd sitter även med i styrelsen för Konstfrämjandet Uppland och är med och driver ett galleri på Södermalm, Stockholm.

Shiva Anoushirvani är konstnär, baserad i Stockholm. Hon examinerades i Fri Konst och Critical Studies från Goldsmiths universitet i London år 2005. I sitt konstnärskap berör hon makt och maktlöshet, genom ett undersökande av minnen, historia, arv och resurser. Hennes verk är ofta hybrider mellan installationer och uppläsningar där fotografiet och rörliga bilder är centrala. Anoushirvani har forskat vid Kungliga Konsthögskolan på temat ”Kärlekens arbete (i våldet närvaro)” inom ramen för forskningsprojektet ”Work a Work”, med stöd av Vetenskapsrådet. Hon är lärare i fri-konst på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.

Emma Dominguez är konstnär med examen från konstfack. Hon förvandlade sin soloutställning till en kollektiv utställning, en takeover av konstfacks Vita Hav tillsammans med 25 andra konstnärer. Emma jobbar ofta kollektivt och hennes arbete tar ofta avstamp i ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum.

Leila El Harfaoui är konstnär och läser vid det femåriga programmet Fri konst på Kungl. Konsthögskolan. I sitt konstnärliga arbete närmar sig El Harfaoui frågor som demokrati, artificiell intelligens och teknologi.

Sarasvati Shrestha är konstnär, trädgårdsmästare och pedagog med en bakgrund inom olika rörelsepraktiker, musik, film och scenkonst. Hon arbetar undersökande och ifrågasättande kring värdesystem, språk, kunskapssyn och gränsdragningarna mellan natur och kultur. Shrestha är även en del i performancegruppen The Non-Invaders och dansgruppen Rosales.

Macarena Cerda är barn- och ungdomsvetare med fokus på skapande, baserad i Stockholm. Tidigare har hon arbetat med kollektiva uttryck med fokus på ungdomar, och unga vuxna från ekonomiskt utsatta områden. Hon är del av CerdaIdag där hon är initiativtagare och producent och skapare av talkshowen Snaaacket.

Sonia Sagan är konstnär och studerande vid Kungl. Konsthögskolans femåriga program i Fri Konst. Sagans konstnärliga praktik angriper maktstrukturer och normer med mörk humor, ambivalens och allvar, genom att undersöka skärningspunkten mellan det personligt-privata och det politiskt-strukturella.

Sara Rad är en fotograf och filmkonstnär, baserad i Stockholm och Malmö. För tillfället studerar hon visuell kommunikation på Malmö Universitet. Tidigare har hon arbetat som fotograf, cinematograf och producent.

Utställningen är ett samarbete med Botkyrka konsthall och har fått stöd från Kreativa Fonden i Botkyrka.