Monika Gora

Titel: Anemon
Plats: Alhagen Resurscenter, Alby
Uppfört: 2023
Material: Gjutjärn

På innergården till det nya resurscentret för daglig verksamhet i Alby finns Monika Goras konstverk Anemon. Här står en roströd skulptur i gjutjärn vars organiska form är en tydlig kontrast mot den raka och rätt strama huskroppen strax intill. Skulpturen är fullt synlig för brukare, besökare, förbipasserande och de som bor i radhusen runt omkring. Monika Gora beskriver sitt verk så här:

”Skulpturen Anemon liknar både havsanemoner, anemon-blomman och de vilda sipporna. Osäkerheten huruvida det är ett djur eller en växt gör Anemon alldeles egen, särskild och speciell. Skulpturen står här och bebor trädgården. Den är en länk mellan växter, djur och människor.”