Kulturnytt uppmärksammar utställningen När vi inte längre kan gråta

En del av utställningen ”När vi inte längre kan gråta” kommer att visas på Tullinge bibliotek under perioden 22–25 november, som en del av Botkyrkas antivåldsvecka. Kulturnytt uppmärksammar detta och har intervjuat Alexander Zadruzny från Kollektiv sorg och Mini Davarasl från Botkyrka konsthall.

Läs mer om utställningen i Tullinge här: https://www.botkyrkakonsthall.se/evenemang/nar-vi-inte-langre-kan-grata-videoinstallation/

Eller lyssna på intervjun här: https://sverigesradio.se/artikel/dodligt-vald-bearbetas-i-utstallning-drabbar-alla