Anna Kinberg Batra besöker konsthallen

I början av februari fick vi besök av Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra och kommunledningen i Botkyrka kommun. Vår konsthallschef, Miriam Andersson-Blecher, gav delegationen en visning av vår aktuella utställning Stå där det känns. Även Mi Sundquist från Kungsvåningen, som äger och förvaltar centrum och fastigheter i Fittja, var med under träffen för att berätta om arbetet och utvecklingen av Fittja centrum.

Bild 1, Stina Lundgren (M), Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra.
Bild 2, Kommunledning, tjänstemän och politiker.

Bild 3, Anna Kinberg Batra
Bild 4 , Mi Sundquist, Kungsvåningen.

Foto: Botkyrka kommun.